ប៊ីល​គ្លី​ន​តុ​ន ទម្លាយ​ពី​បំណុល​ដ៏​សម្បើម ព្រោះតែ​រឿង​… ជាមួយ Monica Lewinsky – CEN