​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ត្បាញ​ក្រមា​ក្រឡា​ទី​១០០០​ម៉ែត នៅ​វាល​ព្រះមេរុ​ – CEN