ធ្វើ​ឯង​ខ្លាំង​ស្រាតខោ​ចុះ​ហែល​ទឹក មានអី​ត្រី​ត្របាក់​ជាប់​លិង្គ​ពុំ​ព្រម​លែង ខណៈ​អ្នក​នៅ​ក្បែរ​នាំគ្នា​សើចចំអក​ (មានវីដេអូ) – CEN