ញាក់សាច់​នឹង​ឱសថ​បង្កើន​សមត្ថភាព​ផ្លូវភេទ​ធ្វើ​ពី​សាច់​របស់​ទារ​កមាន​ប្រភព​ចេញពី​ប្រទេស​ចិន​​ (មានវីដេអូ) – CEN