ប្រទេស​វៀតណាម​កំពុង​តែ​ផ្អើល​នឹង​បុណ្យ​សព​ដែល​ពុំ​មាន​ស្នូរ​សំឡេង​យំ ឮសូរ​តែ​ភ្លេង​និង​មនុស្ស​លោត​រាំ​សើច​ក្អាកក្អាយ​ទៅវិញ​ (មានវីដេអូ) – CEN