ស្រ្តីម្នាក់ប្រកាស​លើហ្វេសប៊ុក ​រក​​មុខ​​​បុរស​ម្នាក់​ដែល​ដឹក​ខ្លួន និង​កូន​ស្រី​ឈឺធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បី «ជម្រះ» រឿង​មួយ​នេះ ព្រោះតែ… – CEN