​ផ្ទុះ​ធុង​ហ្គាស​ស្លាប់​ម្នាក់​របួស​៧​នាក់ នៅ​សាលា​ដុន​ប៊ូ​ស្កូ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN