យប់មិញ​អគ្គីភ័យ​បាន​ឆេះ​កុដិ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​ទឹកថ្លា​ខ្ទេច​ហ្មត់ – CEN