អនុប្រធាន​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ក្រុង​កំពត ចងក​សម្លាប់ខ្លួន លើ​ផ្ទះ​ខ្លួន​ឯង​ – CEN