សហភាព​អឺរ៉ុប ស៊ើបអង្កេត​ប្រឆាំង ការ​គេចពន្ធ​លើ​មុខទំនិញ ពី​កម្ពុជា ចូលទៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ – CEN