ឃុំខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ រួមភេទ​ជាមួយ​ក្មេងស្រី អាយុ​ក្រោម​១៥​ឆ្នាំ ពេល​ឪពុក​នាង​ឡើង​ទាន់​នៅលើផ្ទះ​ – CEN