ហួសចិត្តហ្មង! ស្រ្តីម្នាក់​ពុំ​ដឹង​ «កើតរោគអី» ចូល​ដល់​ក្នុង​ស្ថានីយ​រថភ្លើង ស្រាប់​តែ​ស្រាត​ខោ​អាវ​ននល​គក​យ៉ាង​នេះ!? – CEN