​ធ្វើ​ម៉េច​បើ​ម៉ែ​មិន​ឲ្យ​លុយ​ទិញ​ហូប​ព្រោះ​ខ្លាច​ធាត់​ខ្លាំង មាន​តែ​ធ្វើ​អញ្ជឹង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN