ងឿងឆ្ងល់​ហេតុអ្វី​កូនស្រី​ទើប​ចេះ​ដើរ​តេះ​តះ អាច​បើក​ទ្វារ​ចេញ​ក្រៅ​បន្ទប់​គេង​រាល់​យប់ ពេល​ដាក់​កាមេរ៉ា​តាមដាន ឪពុកម្តាយ ស្រឡាំងកាំង ពេល​ឃើញ​រូបភាព​ជនល្មើស​… – CEN