​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន មាន​គម្រោង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅកាន់​សិង្ហ​បុរី​នៅ​ថ្ងៃស្អែក​ទី ១០ ខែមិថុនា – CEN