ប្រទេស​ចិន កាដូ​ឥស្សរ​យស​មិត្តភាព​ជូន​ដល់​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី ពូ​ទីន​ – CEN