ព្រះបរមរាជវាំង​ថា មាន​ជន​អគតិ​បាន​ចោទប្រកាន់ថា មានការ​ក្លែងក្លាយ​លើ​ព្រះរាជសារ​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN