គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ទាំង​ព្រឹក​ព្រលឹម​រវាង​រថយន្ដ​ដឹក​កម្មករ​-​កម្ម​ការនី ជាមួយ​រថយន្ដ​សណ្ដោង​រឺ​ម៉កប​ង្ក​របួស​ធ្ងន់ – ស្រាល​មួយចំនួន​ – CEN