ខណៈ ស្រិល វណ្ណា ខំ​ធ្វើអំពើ​ល្អ​​ថ្មីមួយ​នេះ តែ​មហាជន​មួយចំនួន​មិន​គាំទ្រ ដោយនៅ​បន្ត​រិះគន់ និង​ចោទថា​ជាការ​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN