គ្រា​ដែល​ស្វា​ឪ​ស្ទុះ​មក​ប្រឈម​នឹង​អេស្កាវ៉ាទ័រ បំណង​រារាំង​កុំឲ្យ​គេ​ផ្តួលរំលំ​ដើមឈើ ដែល​ជា​ជំរក​របស់​ពួកវា (មានវីដេអូ) – CEN