ស្ត្រី​វ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់ បង្ហាត់​ឆ្មា ៦៥​ក្បាល​ ឲ្យ​លួច​របស់​មាន​តម្លៃ​ពី​ផ្ទះ​អ្នកជិតខាង​ – CEN