ខ្យល់​កន្ត្រាក់​បោកបក់​បំបាក់​ប៉ាណូ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ដើមឈើ សង្កាត់​លើ​យានយន្ត​ជាច្រើន​កន្លែង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN