មនុស្ស “​ង​” ស្រួល​លួង តែ​ដល់​សត្វ “​ង​” វិញ​តើ​លួង​បែបណា​ទៅ​? (មានវីដេអូ) – CEN