បញ្ជូន​ជនជាតិ​អង់គ្លេស ម្នាក់​ទៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍ ដោយសារ​ស្នាក់​នៅ​កម្ពុជា គ្មាន​លិខិត​ឆ្លងដែន និង​ដើរ​ដេក​តាម​ផ្លូវ​សាធារណៈ​ – CEN