ក្រុមអ្នកកាសែត​រាប់រ​យ​នាក់​កំពុង​បើក​ប្រតិបត្តិការ​ត្រៀម​ប្រមាញ់​រូប ឆ្ម​ក់​យក​ព័ត៌មាន​ពី​ប្រតិភូ​កូរ៉េខាងជើង និង​អាមេរិក ដែល​មក​ដល់​… សិង្ហ​បុរី​ – CEN