អតិថិជន​ប្រើប្រាស់​ចរន្តអគ្គិសនី​មាន​កំណើន​ជា​លំដាប់​ ខណៈ​វិស័យឧ​ហ្សាក​ម្ម​ឯកជន​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀ​ង​ មាន​ភាព​រីកចម្រើន​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ – CEN