ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ជាមួយ​ផ្នូរ​កប់ខ្មោច​១០០​គ្រួសារ ​នឹង​ទទួលបាន​ផ្ទះថ្ម​១​ខ្នង ក្នុង​មួយ​គ្រួសារ​នៅ​សហគមន៍​អណ្តូង បើសិនជា​ស្ម័គ្រចិត្ត​ – CEN