នាយក​ទីចាត់ការ​ផែនការ និង​វិនិយោគ សាលាខេត្ត​តាកែវ ត្រូវ​ប្តឹង​ចូល ACU ថា​ដាក់​ក្រុមហ៊ុន​ដែលជា​សាច់ញាតិ និង​បក្ខពួក​របស់ខ្លួន ចូលរួម​ដេញថ្លៃ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ – CEN