ក្រុមគ្រូពេទ្យ ចុះ​ពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ជូន​កងទ័ព គ្រួសារ​កងទ័ព និង​ប្រជាពលរដ្ឋ សរុប​ចំនួន ១២៩១​នាក់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ – CEN