ឃាត់ខ្លួន​យុវជន​ម្នាក់​ករណី​ហែក​បំផ្លាញ​ស្លាក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN