ស្ត្រី​ម្នាក់ លោត​សម្លាប់ខ្លួន ពីលើ​ខុន​ដូរ De Castle – CEN