មាន​ប្រទេស ដែល​ធ្វើ​បែប​នេះ ៖ នាំគ្នា​សែង​មន្ត្រី​ពុករលួយ​ទម្លាក់​ចូល​ក្នុង​ធុងសំរាម​ (មានវីដេអូ) – CEN