មានរឿង​ដល់​ថ្នាក់​នេះ​ផង​! ទួន ឆាន​ឈុន អតីត​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្កាយ​រះ​ក្នុង​សួន​ជំនា​ន់ទី​១ ធ្លាក់កូដ​ដល់​ថ្នាក់​ត្រូវ​ជាប់គុក ៣​ឆ្នាំ – CEN