ចាប់ខ្លួន​ពិរុទ្ធជន កៅ សុធា អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​អូស្ត្រាលី កម្ពុជា​ហ្គ្រុ​ប​(ACG) ករណី​ឆរ​បោក​ដ៏​ធំ​រឿង​ដី​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ​ – CEN