អង្គភាព​ចំនួន​៤ មាន​ស្នាដៃ ក្នុង​យុទ្ធនាការ ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ទទួលបាន​ថវិកា​រង្វាន់​ជាង​២៩​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN