លេង​ក្បាច់​រួមភេទ​ចម្លែក​ពេក មានអី ខាង​ប្រុស​ជាប់​ក្បាល​ក្នុង​ប្រដាប់ភេទ​ខាង​ស្រី​ – CEN