ហេតុ​អ្វី​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន និង​ប្អូនស្រី Kim Yo-jong មក​សិង្ហ​បុរី ដោយ​ជិះ​យន្តហោះ​ពីរ​ផ្សេងគ្នា ? – CEN