គិត​ត្រឹម​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨ ការវិនិយោគ​ចិន នៅ​កម្ពុជា មាន​ទឹកប្រាក់​១៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN