ដាំ​ដើមឈើ​៣០០​ដើម ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​លើក​ទី​៦៤​ឆ្នាំ ជា​និមិត្តរូប ដែល​កម្ពុជា​ដណ្តើមបាន​ឯករាជ្យ​ពី​ប្រទេស​បារាំង​ – CEN