នារី​ម្នាក់​អន់ចង់​បាយ​១​អាទិត្យ​! បន្ទាប់​ជួប​រឿង​ស៊យ ចូល​ញ៉ាំ​ស៊ុប​ប៉ះចំ​របស់​គួរ​ឲ្យ​ខ្ពើមរអើម​មួយ​នេះ​ (មានវីដេអូ) – CEN