ស្រា​បៀរ​អាន់​ឆ័រ​ចាប់ឆ្នោត​លើកទី​២ ​រដូវ​កាល​ថ្មី​ជូន​គូ​ស្វាមីភរិយា​ថ្មី ក្នុង​កម្មវិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ស្រា​បៀរ​អាន់​ឆ័រ​ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN