ដុត​ខ្លួន​ឯង​ដើម្បី​បំបែក​ឯ​កតទ​គ្គកម្ម​ពិភពលោ​ក​ (មានវីដេអូ) – CEN