នារី​វ័យក្មេង​ជិះ​ម៉ូតូ​ចូល​ការដ្ឋាន​ធ្វើ​ផ្លូវត្រូវ​រ៉ូឡូ​បើក​ថយ​កិន​ស្លាប់ – CEN