ឃាត់​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់​ ក្រោយ​ធ្វើ​សកម្មភាព​យក​ម៉ូតូ​អ្នក​ធ្វើការ​ជាមួយ​យកទៅ​បញ្ចាំ​ – CEN