គ​.​ជ​.​ប បង្ហាញ​ដំណើរការ បោះពុម្ព​សន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ជាតិ​ – CEN