បន្ទាប់​ពី​ឪពុក​ស្លាប់ និង​ម្តាយ​រត់ចោល ក្មេងស្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​រ៉ាប់រង​អម្រែក​ជីវិត​យ៉ាង​ធ្ងន់ ដោយ​ត្រូវ​មើលថែ​ប្អូន​តូចៗ ២​នាក់​ – CEN