អង្គុយ Makeup សុខៗ ស្រាប់តែ​តាក់ស៊ី​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​បុក​គ្នា ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ «​ខ្មៅ​ដៃគូរ​ចិញ្ចើម​» បុក​ទម្លុះ​ភ្នែក​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN