​តើ​អារម្មណ៍​ប្រពន្ធ​យ៉ាងណា​? ខំ​រង់ចាំ​ប្តី​វិល​ពី​ការងារ​យោធា តែ​មិន​នឹកស្មានថា​តាម​ទាន់​ប្តី​កំពុង​រួមមេត្រី​ជាមួយ​ស្នេហ៍​ក្នុង​បន្ទប់​បែបនេះ​!! – CEN