លោក ត្រាំ និយាយ​អ្វី​ខ្លះទៅ​? បានជា​ធ្វើ​ឲ្យ គឹម ជុង​អ៊ុន ចង់​…​លើសឈាម ខណៈ​រួម​តុ​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN