​ញាក់សាច់​! បងថ្លៃ​នាយ​ព្រែក បង្ហាញ​ភាព​ស៊ិ​ច​ស៊ី​មួយ​ទំហឹង​មិន​ចាញ់​តារា​បរទេស – CEN